RU-284017 - Zuhkov & Timoshenko

Georgy Zhukov and Semyon Timoshenko, both Marshal of the Soviet Union. Two 25mm lip bases included.

Zuhkov & Timoshenko


Our Price: £3.50