T-NA07 - Simon Girty, Mingo Leader.

28mm sized metal figure, supplied unpainted.

Simon Girty, Mingo Leader.


Our Price: £2.00